מדיניות הפרטיות

במהלך קמפיינים וקידום האתר של הסטודיו אנו מבקשים מכם פרטים עליכם במטרה לאפשר לכם ליהנות משירותים מקצועיים ברמה גבוהה ומקצועית, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי צדדים שלישיים. 

פרטים אלו יהיו הן פרטים שאינם מזהים אתכם אישית והן כאלו שעשויים לזהות אתכם אישית אותם תבחרו לשתף איתנו. האתר אינו אוסף פרטים המזהים אתכם אישית אם לא מסרתם אותם בעצמכם לידינו. 

המידע אותו תמסרו לנו (לרבות מידע מזהה אישית) ישמש אותנו, את האתר ובמידת הצורך גם את שותפיו העסקיים (אותם צדדים שלישיים), על מנת להציע לכם הצעות ושירותים שונים בתחומים המעניינים אתכם או בתחומים משיקים להם, ושבגינם פניתם לאתר. לכן, אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע. 

האתר והקמפיינים יאספו עליכם הן מידע שתמסרו ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס’ הטלפון שלכם, כתובת הדוא”ל שלכם, הבעיה בגינה פניתם אלינו וכדומה) והן מידע שייאסף על ידינו במהלך שימושכם בו. 

כמו כן, כמובן שיישמר אצל האתר מידע ביחס לשירותים אותם קיבלתם בפועל ממפעילת האתר ו/או למשא ומתן שהתנהל בינינו, ככל והתנהל כזה. 

כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לנו, אולם בלא למוסרו ייתכן שלא נוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם (בעצמו או באמצעות שותפינו העסקיים). אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב, בעל פה, בדוא”ל, בשיחת טלפון וכיו”ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם. 

המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו.

אולי גם זה יעניין אותך...