Roy Games

החנות הדיגיטלית של Roy Games, שעוצבה ונבנתה על ידי ריקס (Rix), למשחקי מחשב אביזרים וצעצועים, שמה במרכז את הצבעוניות של המוצרים עצמם. סרגל הניווט המחולק לקטגוריות, מאפשר למצוא את מה שמחפשים בקלות ובמהירות ולגשת בזריזות אל עמדת התשלום.